Ordonnansen

Ordonnansen är ett samtida bidrag till Gärdet, där 30-talsfunkisen och den senare 60-talsbebyggelsen samsas mellan Gärdesfältet och Värtahamnen. De två huskropparna, gatuhuset och gårdshuset, rymmer tillsammans cirka 120 lägenheter med stora balkonger och terrasser. Gatuhuset sträcker sig 5–12 våningar över mark och gårdshuset 5–9 våningar över mark, med gemensam garagevåning. Huskropparna terrasserar nedåt i riktning mot Värtahamnen vilket möjliggör en unik utsikt över området. Gestaltningen präglas av ett enkelt formspråk med en rik arkitektonisk detaljering.

Fasaden består av ljusgrå puts med både grov och slät struktur, med sockel-våningar klädda i natursten. Entrépartier samt fönster i sockelvåningarna är utförda i trä, medan övriga fönster är mörkgrå aluminiumbeklädda träfönster som kontrasterar mot den ljusa putsen. Två luftiga passager leder till innergården från Värtavägen. De rundade formerna kläs med stående träribbor som skapar en mjuk kontrast till de putsade ytorna. Mellan husen bildas en lummig innergård med bostadsentréer och uteplatser.

Från Värtavägen leder en infart ned till garageplanet med plats för bil- och cykelparkering. På garagenedfartens tak växer sedum vilket förstärker innergårdens gröna uttryck. Även flertalet takterrasser förses med sedumytor som fördröjer dagvatten. Husens samtliga räcken utförs i ljus sträckmetall för att samspela med den kringliggande funkisbebyggelsen.
 

Kontaktperson
Eva Ryberg
Bruttoarea
15500 m²
År
2017
Uppdragsgivare
Aros Bostad
Projektblad