Brf Hovås Park

Semrén & Månsson ritar och projekterar en betydande del av Nya Hovås, bland annat ett nytt bostadskvarter för Veidekke Bostads AB. Visionen för det nya närcentrumet för stadsdelarna Askim och Hovås är en unik och individualiserad stadsmiljö med starka och tydliga variationer för att erbjuda ett personligt boende för många situationer och alla generationer.

Den nya kvartersstrukturen är belägen centralt i Nya Hovås längs den nya huvudgatan Billdalsvägen. Här ryms 68 moderna lägenheter, i huvudsak ettor till fyror samt ett par femmor. I gatuplan längs huvudgatan finns lokaler för handel och övrig verksamhet. Utrymmet mellan huskropparna ger rum åt en välplanerad gård ovanpå det gemensamma garageplanet.

Småskaligheten och variationen i så väl våningsantal som uttryck, ger en ombonad känsla. Hörnhuset möter Spektrum i samma skala för att skapa balans längs gatan. Kvarteret bjuder på en materialpalett av tegel, puts, cederträspån och detaljer i cortén som ytterligare stärker den ombonade känslan och förtydligar de olika volymerna. Liknande eller samma material på fasad och tak stärker identiteten ytterligare.

Adress
Nya Hovås, Göteborg
Bruttoarea
9450 m²
År
2015
Uppdragsgivare
Veidekke Bostads AB
Projektblad